Meny
Meny

Chef till enheten Informationssystem

Stockholm LedM Informationssystem Sista ansökningsdag: 2021-08-06

Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.

Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin. Vi befinner oss just nu i en spännande tid där du som chef till enheten Informationssystem kommer att vara en nyckelperson i att skapa en mer dynamisk organisation.

Om oss
Verksamhetsområdet Ledningssystem har som uppgift att anskaffa materiel och materielsystem för Försvarsmaktens ledningssystem. Vår huvudsakliga uppgift omfattar teknisk design, upphandling och Life Cycle Management av ledningssystem. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra avdelningar inom FMV, Försvarsmakten samt svensk och utländsk industri.

Enheten Informationssystem är placerad på avdelningen Ledningssystem Gemensamt som består av tre enheter som ansvarar för materielområden som exempelvis Försvarets telenät, teledriftcentraler, informationssystem för olika informationssäkerhetsklasser, signalskyddmateriel till totalförsvaret och IT-säkerhetsprodukter.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Informationssystem har du ett övergripande ansvar för leveranser gällande informationssystem för olika informationssäkerhetsklasser, ledningsträningssystem och Försvarsmaktens vädertjänstsystem. Enheten genomför förutsättningsskapande produktion inom grund- och geodataförsörjningsområdet.  Du ger dina medarbetare stöd och förutsättningar i deras arbete och skapar genom ditt ledarskap delaktighet och engagemang, i enlighet med FMV ledarskapsprinciper; att föregå med gott exempel, skapa förtroende, främja öppenhet och säkerställa resultat.

Rollen som enhetschef Informationssystem innebär att du företräder FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar samt är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal. Du arbetar i enlighet med gällande regelverk och riktlinjer inom dina ansvarsområden samtidigt som du arbetar mot de mål som är uppsatta inom respektive område.

Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. En viktig del i ditt arbete är att bidra till att enheterna arbetar gemensamt så att samtliga resurser används på ett sådant sätt att helheten inom ledningssystemområdet optimeras.

Vi söker dig som
Du har akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som FMV bedömer likvärdig. För att nå framgång i rollen ser vi att du har ledarerfarenhet och erfarenhet av att målinriktat leda kvalificerad verksamhet. Tidigare erfarenhet av personalansvar ser vi som meriterande.

Du har tidigare erfarenhet av komplex verksamhet samt erfarenhet av samordning, planering, genomförande och uppföljning av produktion och ekonomi. Vi ser gärna att du har arbetat med internationella materielsamarbeten och/eller som projektledare tidigare samt att du har erfarenhet av systemarbete, utvärdering samt verifiering och validering. Vi ser även mycket positivt på tidigare erfarenhet från FMV eller Försvarsmakten. Det är även en stor fördel om du har erfarenhet från ledningssystemområdet och erfarenhet av offentlig upphandling.

Vi ser mycket positivt på om du har kunskap om Försvarsmaktens och FMVs verksamhet, processer och samspelet mellan myndigheterna. Kunskap om projektledning- och beredningsarbete är meriterande samt kunskap om upphandling inom offentlig förvaltning. Självklart kommunicerar du obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.

Som person är du en god kommunikatör och inser vikten av att utveckla och entusiasmera dina medarbetare. Du har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman komplex information och du visar gott omdöme. Som person är du stabil, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och kan se till hela verksamhetens bästa. Du kan lyssna och kommunicerar på ett tydligt sätt samtidigt som du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga. Vidare har du en förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare tar du initiativ och uppnår resultat och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.

Som chef på FMV skapar du förutsättningar för dina medarbetares och FMV:s utveckling. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter.

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör. I tjänsten kan resor ingå, såväl inom som utom Sverige.

Vi erbjuder dig
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, träning och kompetensutveckling.

Tjänsten är placerad i Stockholm.                   

Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?
Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Lars Carlson och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).

Vid frågor ber vi dig kontakta avdelningschef Anders Wretö på telefon 08-782 40 00.

Sista ansökningsdag är 2021-08-06. Tillträde för tjänsten är så snart som möjligt. Gärna från 2021-09-01 i samband med att ny organisation för VO Ledningssystem träder i kraft.

Välkommen med din ansökan.

FMV finns för landet, i många delar av landet. Som medarbetare hos oss får du både en trygg och utmanande anställning och ett stort eget ansvar. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur. Vi har redan gjort vårt medieval, därför undanber vi oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.