Meny
Meny

Intresseanmälan för examensarbeten hos FMV Vidsel Test Range

Vidsel Test & evaluering, Vidsel Test Range Sista ansökningsdag: 2024-12-31

Försvarets materielverk, FMV, är en statlig myndighet som har uppdraget att upphandla, utveckla och leverera teknik, tjänster och materiel till Försvarsmakten. Ett av FMVs verksamhetsområden är Test & Evaluering, T&E, som innefattar provanläggningar för verifiering och validering av material där provplatsen i Vidsel, Norrbotten, har syftet att skapa testmiljöer för stridsflyg, robotar och obemannade farkoster.


Vidsel Test Range har tillgång till ett av det största provområdena inom Europa för testning av skarpa vapensystem över land till Försvarsmakten samt övriga kunder som andra myndigheter, företag eller försvarsmakter både inom och utanför Sverige.

För att kunna leverera provresultat till kunder nyttjas flera olika tekniska system vid provplatsen. Systemen tillhör teknisk enhet där varje sektion består av olika typer av ingenjörer för att kunna underhålla, använda och utveckla systemen. Det handlar om bland annat målrobotar, radarsystem, telemetrisystem och optiska system där det behövs att du har utbildning inom till exempel teknisk fysik, data-, elektro-, maskin-, bilsystem-, eller rymdteknik.

Vidsel Test Range erbjuder möjlighet till att utföra ditt examensarbete, för både högskole- och civilingenjörer, där projektförslag till arbeten annonseras ut på bl.a FMV.se, mässor och genom institutionerna vid Luleås Tekniska Universitet.

Din intresseanmälan
Vi behöver komplett CV samt ett personligt brev där du beskriver din utbildning och berättar mer om vilket ämne eller problem du tänker undersöka. Du kan läsa om fler exempel på ämnen nedan eller ge förslag på ett ämne du vill skriva om själv. Vi behöver även information om när du har tänkt skriva ditt examensarbete.

Vi arbetar med rikets säkerhet och därför krävs svenskt medborgarskap för att göra examensarbete här. 

Exempel på ämnen
Ställning till målrobot för lastning, förvaring & transport
Vid militär prov- och övningsverksamhet på system inom stridsflyg och robotar från luft, land eller vatten erbjuder FMV Vidsel Test Range verifiering & validering av systemen genom att använda obemannade flygfarkoster med syfte att uppträda som luftmål, kallat målrobot. Förvaring, lastning och transport av målrobotar är en process som alltid är närvarande inför varje typ av verksamhet. Inför en planerad flygning plockas en målrobot från förvaring och transporteras till kontroll och förberedning, därefter lastas målroboten och transporteras till avsett område för start.

Idag är det olika typer av ställningar och metoder som används för att förflytta en målrobot från en plats till en annan. Arbetet är tidskrävande och osmidigt för våra tekniker och processen måste anpassas till att målroboten är känslig för vibrationer.

Din uppgift är att hitta en lösning som kan användas till att förvara, underlätta lastning och transportera en eller flera målrobotar med avseende på ett begränsat utrymme och våra teknikers ergonomi. Arbetet bör även inkludera en studie på vibrationer som skapas vid transport och hur det påverkar en målrobot.

Vi söker primärt dig som studerar till högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik med inriktning konstruktion, beräkning eller produktionsteknik.

Sökutrustning till släpmål
Vid militär prov- och övningsverksamhet på system inom stridsflyg och robotar från luft, land eller vatten erbjuder FMV Vidsel Test Range verifiering & validering av systemen genom att använda obemannade flygfarkoster med syfte att uppträda som luftmål, kallat målrobot.

Målrobotar kan vid behov dra separata luftmål bakom sig i en bogserlina, kallade släpmål. Då ett släpmål har utfört sin uppgift fälls målet från målroboten över ett kontrollerat område. Alla släpmål som landar måste hittas och plockas upp för att förhindra nedskräpning. Arbetet som krävs idag för att hitta släpmålen är tidskrävande och beroende av ett pejlsystem som på grund av varierande batteritider, dåligt väder och svår terräng anger positionsdata med för låg noggrannhet.

Din uppgift är att hitta en lösning på en sökutrustning för att lokalisera fällda släpmål med hög precision, oavsett väder eller terräng, som är användarvänlig och fungerar till olika varianter av släpmål.

Vi söker primärt dig som studerar till högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik.

Fallskärmspress till målrobot
Vid militär prov- och övningsverksamhet på system inom stridsflyg och robotar från luft, land eller vatten erbjuder FMV Vidsel Test Range verifiering & validering av systemen genom att använda obemannade flygfarkoster med syfte att uppträda som luftmål, kallat målrobot.

Fallskärmar används till samtliga typer av målrobotar för att landa utan att skador uppstår. Inför varje flygning som utförs krävs en noggrann process för att packa fallskärmarna genom användandet av en pneumatisk styrd hydraulpress. Arbetet med att packa fallskärmar idag är en tidskrävande process där befintligt verktyg utgör vissa svårigheter för våra tekniker att använda effektivt.

Din uppgift är att hitta en lösning på ett pressverktyg för att packa fallskärmar som ska klara av olika typer av fallskärmar, tillgodose bättre ergonomi för våra tekniker och om möjligt förkorta packningstiden samt se till att fallskärmen packas enligt tillverkarens krav.

Vi söker primärt dig som studerar till högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik med inriktning konstruktions- eller produktionsteknik.

Infästning och dimensionering av styrenheter till UGV
Vid militär prov- och övningsverksamhet på system inom stridsflyg och robotar från luft eller land erbjuder FMV Vidsel Test Range verifiering & validering av systemen genom att använda obemannade markfordon, UGV, med syfte att uppträda som rörliga markmål.

Fordonen styrs med hjälp av en styrenhet för varje körmanöver, vilket inkluderar styrning, inbromsning, acceleration och val av växel. Att enkelt kunna montera i och ur styrenheterna från fordonet är ett grundkrav för att tekniker ska kunna framföra fordonet vid lastning eller transport då det inte får vara obemannat på grund av säkerhetsskäl.

Idag är infästningarna av styrenheterna konstruerade direkt mot de fordon som används vilket gör att en ny konstruktion krävs ifall ett annat fordon ska användas. Det finns även behov att undersöka dimensioneringen av styrenenheterna för att minska slitage och undvika risken för haveri.

Din uppgift är att hitta en lösning för att montera en eller flera av styrenheterna som används i fordonen och om möjligt utföra en studie för dimensionering av enheterna där:
• Infästningen ska vara modulär och således oberoende av fordon, märke eller modell för att säkerställa flexibilitet och lång livslängd.
• Klara av påfrestningar från vibrationer och höga moment.
• Tillgodose god ergonomi vid av- och påmontering under kort tid.
• Säkerställa funktion och eliminera risker för haveri.

Vi söker primärt dig som studerar till högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot konstruktions- eller beräkningsteknik

Användargränssnitt till ledningssystem
För att bedriva militär prov- och övningsverksamhet så krävs ett ledningssystem vars uppgift är att samla in, bearbeta och distribuera information från olika mätsystem till både systemoperatörer och provledning.
De olika personerna som jobbar på provplatsen har alla behov av att på ett lätt överblickbart sätt kunna se viktig information, utan för mycket onödig information. Vilken information som är viktig kan variera mellan de olika operatörerna, en radaroperatör behöver inte exakt samma vy som en målrobotpilot eller en provledare.

Din uppgift är att göra en studie där du kartlägger vilken information som är viktig att presentera för de olika operatörerna och utifrån detta ta fram förslag för utformning av nya användargränssnitt.

Vi söker primärt dig som studerar till högskole- eller civilingenjör inom IT/data eller teknisk design med inriktning mot användarupplevelse/UX.

Välkommen med din intresseanmälan.